19 khóa học Nghệ thuật tại University of Alberta

canada

19036

251

XẾP HẠNG THE TIMES 136

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Arts in Art and Design

77 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến June 2021

CAD$29,500.00 (519,568,266 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Arts in Modern Languages and Cultural Studies

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến June 2021

CAD$29,500.00 (519,568,266 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Arts in Undeclared

16 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến June 2021

CAD$27,000.00 (475,537,057 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Arts with Honors in Modern Languages and Cultural Studies

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến June 2021

CAD$29,500.00 (519,568,266 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Fine Arts in Art and Design

42 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến May 2021

CAD$29,500.00 (519,568,266 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Fine Arts in Drama - Design

9 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến June 2021

CAD$29,500.00 (519,568,266 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Fine Arts in Drama - Technical Theatre - Stage Management

19 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến June 2021

CAD$29,500.00 (519,568,266 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Fine Arts in Drama - Technical Theatre and Production

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến June 2021

CAD$29,500.00 (519,568,266 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Science in Human Ecology in Clothing, Textiles and Material Culture

69 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến June 2021

CAD$29,500.00 (519,568,266 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Doctor of Philosophy (PhD) in History of Art, Design and Visual Culture

11 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Trực tuyến

Master of Arts in Community Engagement

8 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - MAXIMUM 4 YEARS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

CAD$9,465.00 (166,702,157 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Master of Arts in History of Art, Design and Visual Culture

9 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - COURSE-BASED: MAY BE TAKEN OVER A PERIOD OF ONE TO FOUR YEARS; THESIS-BASED: REQUIRES 6 COURSES OVER TWO ACADEMIC YEARS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Alberta có mặt trong top 100 trường đại học hàng đầu thế giới, với tỉ lệ việc làm sau tốt nghiệp cao thứ hai tại Canada.

  • Edmonton là một thành phố hiện đại với thiên nhiên bao quanh
  • Có mặt trong top 5 trường đại học hàng đầu Canada
  • 18 khoa tại 5 cơ sở
  • Tỉ lệ việc làm của sinh viên tốt nghiệp cao nhất Canada