13 khóa học Khoa học Máy tính tại University of Alberta

canada

23647

207

XẾP HẠNG THE TIMES 132

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Arts in Computing Science

50 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 23 Tháng Chín 2019

CAD$21,668.40 (380,050,982 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Design - Computing Science Route

24 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2019

CAD$21,668.40 (380,050,982 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science (General) in Computing Science

34 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2019

CAD$21,668.40 (380,050,982 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science in Computing Science

27 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 23 Tháng Chín 2019

CAD$21,668.40 (380,050,982 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science with Specialization in Computing Science - Software Practice

15 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2019

CAD$21,668.40 (380,050,982 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Philosophy (PhD) in Computing Science

15 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - WITHIN 5 YEARS

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Một 2020

CAD$9,250.00 (162,239,555 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Philosophy (PhD) in Electrical and Computer Engineering

14 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - THE TIME REQUIRED TO COMPLETE THE PROGRAM WILL VARY WITH THE INDIVIDUAL CANDIDATE; HOWEVER, FOUR TO FIVE YEARS IS TYPICAL.

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Một 2020

CAD$9,250.00 (162,239,555 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Philosophy (PhD) in Operations and Information Systems

6 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - .

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Một 2020

CAD$9,250.00 (162,239,555 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Arts in Humanities Computing

10 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Một 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Arts in Humanities Computing / Master of Library and Information Studies

10 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Một 2020

CAD$10,260.00 (179,954,361 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Engineering in Electrical and Computer Engineering

48 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - .

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Một 2020

CAD$10,260.00 (179,954,361 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science in Computing Science

112 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - LESS THAN 2 YEARS

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Một 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Với tỉ lệ việc làm cao hàng đầu tại Canada, Edmonton là địa điểm lý tưởng để xây dựng mối quan hệ với các nhà lãnh đạo trong ngành.

  • Edmonton là thành phố hiện đại nằm giữa thắng cảnh thiên nhiên
  • Top 5 các trường đại học tại Canada
  • 18 khoa tại 5 cơ sở
  • Tỷ lệ việc làm của sinh viên tốt nghiệp cao hàng đầu tại Úc