17 khóa học Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT) tại University of Alberta

canada

25970

390

XẾP HẠNG THE TIMES 136

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Arts in Computing Science

80 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

1 June 2020

CAD$27,000.00 (450,250,831 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Education in Secondary Education - Career and Technology Studies: Computer Science

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

CAD$27,000.00 (450,250,831 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Science General in Computing Science

47 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

CAD$29,500.00 (491,940,723 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Science in Computing Science

41 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

1 June 2020

CAD$27,000.00 (450,250,831 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Science with Honors in Computing Science

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

CAD$29,500.00 (491,940,723 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Science with Specialization in Computing Science

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

CAD$29,500.00 (491,940,723 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Science with Specialization in Computing Science - Software Practice

21 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

CAD$29,500.00 (491,940,723 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Doctor of Philosophy (PhD) in Computing Science

21 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - WITHIN 5 YEARS

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến January 2021

CAD$9,465.00 (157,837,930 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Doctor of Philosophy (PhD) in Electrical and Computer Engineering

16 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - THE TIME REQUIRED TO COMPLETE THE PROGRAM WILL VARY WITH THE INDIVIDUAL CANDIDATE; HOWEVER, FOUR TO FIVE YEARS IS TYPICAL.

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020, Tháng Một 2021

CAD$9,465.00 (157,837,930 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Doctor of Philosophy (PhD) in Operations and Information Systems

8 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

CAD$9,465.00 (157,837,930 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Arts in Humanities Computing / Master of Library and Information Studies

19 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

CAD$10,500.00 (175,097,545 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Engineering in Electrical and Computer Engineering

74 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - The time required to complete the MEng is typically one and a half years to two years

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020, Tháng Một 2021

CAD$10,500.00 (175,097,545 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Với tỉ lệ việc làm cao hàng đầu tại Canada, Edmonton là địa điểm lý tưởng để xây dựng mối quan hệ với các nhà lãnh đạo trong ngành.

  • Edmonton là thành phố hiện đại nằm giữa thắng cảnh thiên nhiên
  • Top 5 các trường đại học tại Canada
  • 18 khoa tại 5 cơ sở
  • Tỷ lệ việc làm của sinh viên tốt nghiệp cao hàng đầu tại Úc