16 khóa học Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT) tại University of Alberta

canada

22629

164

XẾP HẠNG THE TIMES 132

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Arts in Computing Science

42 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 23 Tháng Chín 2019

CAD$21,668.40 (380,347,046 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Design - Computing Science Route

18 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Chín 2019

CAD$21,668.40 (380,347,046 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science (General) in Computing Science

32 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Chín 2019

CAD$21,668.40 (380,347,046 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science in Computing Science

27 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 23 Tháng Chín 2019

CAD$21,668.40 (380,347,046 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science with Specialization in Computing Science - Software Practice

13 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Chín 2019

CAD$21,668.40 (380,347,046 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Philosophy (PhD) in Computing Science

12 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - WITHIN 5 YEARS

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Chín 2019, 6 Tháng Một 2020

CAD$9,250.00 (162,365,942 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Philosophy (PhD) in Electrical and Computer Engineering

13 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - THE TIME REQUIRED TO COMPLETE THE PROGRAM WILL VARY WITH THE INDIVIDUAL CANDIDATE; HOWEVER, FOUR TO FIVE YEARS IS TYPICAL.

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Chín 2019, 6 Tháng Một 2020

CAD$9,250.00 (162,365,942 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Philosophy (PhD) in Operations and Information Systems

5 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - .

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Chín 2019, 6 Tháng Một 2020

CAD$9,250.00 (162,365,942 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Arts in Humanities Computing

10 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Chín 2019, 6 Tháng Một 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Arts in Humanities Computing / Master of Library and Information Studies

9 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Chín 2019, 6 Tháng Một 2020

CAD$10,260.00 (180,094,547 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Engineering in Electrical and Computer Engineering

44 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - .

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Chín 2019, 6 Tháng Một 2020

CAD$10,260.00 (180,094,547 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Library and Information Studies

94 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Chín 2019

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Với tỉ lệ việc làm cao hàng đầu tại Canada, Edmonton là địa điểm lý tưởng để xây dựng mối quan hệ với các nhà lãnh đạo trong ngành.

  • Edmonton là thành phố hiện đại nằm giữa thắng cảnh thiên nhiên
  • Top 5 các trường đại học tại Canada
  • 18 khoa tại 5 cơ sở
  • Tỷ lệ việc làm của sinh viên tốt nghiệp cao hàng đầu tại Úc