4 khóa học Kế toán tại University of Alberta

canada

23674

209

XẾP HẠNG THE TIMES 132

Khóa học tiếng Anh

Doctor of Philosophy (PhD) in Accounting

40 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - .

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Một 2020

CAD$9,250.00 (162,239,555 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Philosophy (PhD) in Finance

22 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - .

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Một 2020

CAD$9,250.00 (162,239,555 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Accounting

344 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - .

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Một 2020

CAD$25,200.00 (441,993,167 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Arts in Economics and Finance

100 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 22 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2019

CAD$10,260.00 (179,954,361 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Với tỉ lệ việc làm cao hàng đầu tại Canada, Edmonton là địa điểm lý tưởng để xây dựng mối quan hệ với các nhà lãnh đạo trong ngành.

  • Edmonton là thành phố hiện đại nằm giữa thắng cảnh thiên nhiên
  • Top 5 các trường đại học tại Canada
  • 18 khoa tại 5 cơ sở
  • Tỷ lệ việc làm của sinh viên tốt nghiệp cao hàng đầu tại Úc