8 khóa học Kinh doanh & Quản lý tại University of Alberta

canada

27041

349

XẾP HẠNG THE TIMES 136

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Design - Business and Marketing Route

129 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

1 May 2020

CAD$29,500.00 (517,874,031 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Management in Business Economics

104 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

1 March 2020

CAD$27,000.00 (473,986,401 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Philosophy (PhD) in Accounting

45 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

CAD$9,465.00 (166,158,566 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Philosophy (PhD) in Finance

42 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

CAD$9,465.00 (166,158,566 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Philosophy (PhD) in Marketing

71 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

CAD$9,465.00 (166,158,566 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Philosophy (PhD) in Strategic Management and Organization

13 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

CAD$9,465.00 (166,158,566 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Accounting

307 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Năm 2020, Tháng Năm 2021

Hạn nộp đơn

15 February 2021

CAD$25,200.00 (442,387,308 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Arts in Economics and Finance

136 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 22 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

CAD$10,500.00 (184,328,045 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Với tỉ lệ việc làm cao hàng đầu tại Canada, Edmonton là địa điểm lý tưởng để xây dựng mối quan hệ với các nhà lãnh đạo trong ngành.

  • Edmonton là thành phố hiện đại nằm giữa thắng cảnh thiên nhiên
  • Top 5 các trường đại học tại Canada
  • 18 khoa tại 5 cơ sở
  • Tỷ lệ việc làm của sinh viên tốt nghiệp cao hàng đầu tại Úc