6 khóa học Khoa học về Đời sống tại University of Alberta

canada

21310

308

XẾP HẠNG THE TIMES 136

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Science in Human Ecology in Clothing, Textiles and Material Culture

70 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến June 2021

CAD$29,500.00 (509,895,287 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Science with Honors in Ecology, Evolution and Environmental Biology

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020

CAD$29,500.00 (509,895,287 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Science with Specialization in Ecology, Evolution and Environmental Biology

11 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020

CAD$29,500.00 (509,895,287 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Doctor of Philosophy (PhD) in Human Ecology

3 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Trực tuyến/Từ xa - All requirements for the degree must be completed within six years

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020

CAD$9,465.00 (163,598,606 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Trực tuyến

Master of Science in Family Ecology and Practice

20 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - Minimum of two years is normally required for the thesis route and a minimum of one year for the course-based degree

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Trực tuyến

Bachelor of Science in Human Ecology - Family Science

21 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến June 2021

CAD$29,500.00 (509,895,287 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Alberta có mặt trong top 100 trường đại học hàng đầu thế giới, với tỉ lệ việc làm sau tốt nghiệp cao thứ hai tại Canada.

  • Edmonton là một thành phố hiện đại với thiên nhiên bao quanh
  • Có mặt trong top 5 trường đại học hàng đầu Canada
  • 18 khoa tại 5 cơ sở
  • Tỉ lệ việc làm của sinh viên tốt nghiệp cao nhất Canada