6 khóa học Khoa học Trái đất tại University of Alberta

canada

23587

352

XẾP HẠNG THE TIMES 136

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Science General in Earth and Atmospheric Sciences

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020

CAD$29,500.00 (505,266,306 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Science with Honors in Geophysics

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020

CAD$29,500.00 (505,266,306 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Science with Specialization in Geophysics

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020

CAD$29,500.00 (505,266,306 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Doctor of Philosophy (PhD) in Earth and Atmospheric Sciences

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - Minimum of three years

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020, 4 Tháng Một 2021

CAD$9,465.00 (162,113,410 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Master of Arts and Master of Science in Earth and Atmospheric Sciences

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020, 4 Tháng Một 2021

CAD$9,465.00 (162,113,410 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science in Integrated Petroleum Geosciences (Earth and Atmospheric Sciences)

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - The program must normally be completed within three years from admission

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020

CAD$10,500.00 (179,840,550 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Alberta có mặt trong top 100 trường đại học hàng đầu thế giới, với tỉ lệ việc làm sau tốt nghiệp cao thứ hai tại Canada.

  • Edmonton là một thành phố hiện đại với thiên nhiên bao quanh
  • Có mặt trong top 5 trường đại học hàng đầu Canada
  • 18 khoa tại 5 cơ sở
  • Tỉ lệ việc làm của sinh viên tốt nghiệp cao nhất Canada