7 khóa học Du lịch và Dịch vụ Nhà hàng, Khách sạn tại University of Alberta

null

15166

185

XẾP HẠNG THE TIMES 136

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Arts in Recreation, Sport and Tourism

281 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

CAD$29,500.00 (522,784,669 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Graduate Certificate in Indigenous Sport and Recreation

1 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Trực tuyến/Từ xa - 10 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Graduate Certificate in Sport and Recreation Management

4 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Trực tuyến/Từ xa - ALL COMPONENTS OF THE CERTIFICATE MUST BE COMPLETED WITH 4 YEARS FROM FIRST REGISTRATION FOR THE CERTIFICATE.

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Master of Arts in Kinesiology, Sport, and Recreation

64 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - Normally a minimum of two years is required to complete the program

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Master of Arts in Recreation and Leisure Studies

29 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - Normally a minimum of two years is required to complete the program

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Master of Coach (MCoach) in Kinesiology, Sport, and Recreation

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - Normally a minimum of two years is required to complete the program

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

CAD$10,500.00 (186,075,899 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Master of Science (MSc) in Kinesiology, Sport, and Recreation

16 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - Normally a minimum of two years is required to complete the program

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

CAD$9,465.00 (167,734,132 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Alberta có mặt trong top 100 trường đại học hàng đầu thế giới, với tỉ lệ việc làm sau tốt nghiệp cao thứ hai tại Canada.

  • Edmonton là một thành phố hiện đại với thiên nhiên bao quanh
  • Có mặt trong top 5 trường đại học hàng đầu Canada
  • 18 khoa tại 5 cơ sở
  • Tỉ lệ việc làm của sinh viên tốt nghiệp cao nhất Canada