21 khóa học Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh tại University of Alberta

null

22629

164

XẾP HẠNG THE TIMES 132

Khóa học tiếng Anh

Executive MBA - Master of Business Administration

280 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh

Toàn thời gian - 20 tháng

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Chín 2019

Hạn nộp đơn

Dự kiến June 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Fast Track MBA - Master of Business Administration

160 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh

Toàn thời gian - 10 tháng

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Chín 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

MBA - Master of Business Administration

120 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Chín 2019

CAD$57,909.00 (1,016,481,009 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

MBA - Master of Business Administration / Doctor of Medicine (MD)

6 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Chín 2019, 6 Tháng Một 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

MBA - Master of Business Administration / Doctor of Medicine (MD)

9 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Chín 2019, 6 Tháng Một 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

MBA - Master of Business Administration / Doctor of Pharmacy

68 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh

Toàn thời gian - .

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Chín 2019, 6 Tháng Một 2020

CAD$10,260.00 (180,094,547 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

MBA - Master of Business Administration / Doctor of Pharmacy

15 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - .

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Chín 2019, 6 Tháng Một 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

MBA - Master of Business Administration / Juris Doctor

5 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Chín 2019, 6 Tháng Một 2020

CAD$10,260.00 (180,094,547 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

MBA - Master of Business Administration / Juris Doctor

12 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Chín 2019, 6 Tháng Một 2020

CAD$10,260.00 (180,094,547 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

MBA - Master of Business Administration / Master of Agriculture

14 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Chín 2019, 6 Tháng Một 2020

CAD$10,260.00 (180,094,547 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

MBA - Master of Business Administration / Master of Agriculture

5 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Chín 2019, 6 Tháng Một 2020

CAD$10,260.00 (180,094,547 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

MBA - Master of Business Administration / Master of Engineering

6 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Chín 2019, 6 Tháng Một 2020

CAD$10,260.00 (180,094,547 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Với tỉ lệ việc làm cao hàng đầu tại Canada, Edmonton là địa điểm lý tưởng để xây dựng mối quan hệ với các nhà lãnh đạo trong ngành.

  • Edmonton là thành phố hiện đại nằm giữa thắng cảnh thiên nhiên
  • Top 5 các trường đại học tại Canada
  • 18 khoa tại 5 cơ sở
  • Tỷ lệ việc làm của sinh viên tốt nghiệp cao hàng đầu tại Úc