21 khóa học Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh tại University of Alberta

null

26293

290

XẾP HẠNG THE TIMES 136

Khóa học tiếng Anh

Executive MBA - Master of Business Administration

315 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh

Toàn thời gian - 20 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

30 June 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Fast Track MBA - Master of Business Administration

183 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh

Toàn thời gian - 10 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

15 April 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

MBA - Master of Business Administration

115 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

CAD$57,909.00 (1,011,759,259 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

MBA - Master of Business Administration / Doctor of Medicine (MD)

9 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2020, Tháng Năm 2020, Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

MBA - Master of Business Administration / Doctor of Medicine (MD)

13 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2020, Tháng Năm 2020, Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

MBA - Master of Business Administration / Doctor of Pharmacy

108 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh

Toàn thời gian - Students enrolled in the combined program on a full-time basis can complete the program in five calendar years

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2020, Tháng Năm 2020, Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

MBA - Master of Business Administration / Doctor of Pharmacy

27 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - .

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2020, Tháng Năm 2020, Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

MBA - Master of Business Administration / Juris Doctor

8 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2020, Tháng Năm 2020, Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

MBA - Master of Business Administration / Juris Doctor

19 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2020, Tháng Năm 2020, Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

MBA - Master of Business Administration / Master of Agriculture

32 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2020, Tháng Năm 2020, Tháng Chín 2020

CAD$10,500.00 (183,451,143 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

MBA - Master of Business Administration / Master of Agriculture

18 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2020, Tháng Năm 2020, Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

MBA - Master of Business Administration / Master of Engineering

16 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2020, Tháng Năm 2020, Tháng Chín 2020

CAD$10,500.00 (183,451,143 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Với tỉ lệ việc làm cao hàng đầu tại Canada, Edmonton là địa điểm lý tưởng để xây dựng mối quan hệ với các nhà lãnh đạo trong ngành.

  • Edmonton là thành phố hiện đại nằm giữa thắng cảnh thiên nhiên
  • Top 5 các trường đại học tại Canada
  • 18 khoa tại 5 cơ sở
  • Tỷ lệ việc làm của sinh viên tốt nghiệp cao hàng đầu tại Úc