22 khóa học Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh tại University of Alberta

null

24001

358

XẾP HẠNG THE TIMES 136

Khóa học tiếng Anh

Doctor of Medicine (MD) / MBA - Master of Business Administration

11 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020, 4 Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Doctor of Medicine (MD)/ MBA - Master of Business Administration

15 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020, 4 Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Executive MBA - Master of Business Administration

326 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh

Trực tuyến/Từ xa - 20 tháng

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến July 2020

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Fast Track MBA - Master of Business Administration

175 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh

Trực tuyến/Từ xa - 10 tháng

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Master of Business Administration (MBA) / Master Engineering (MEng) in Electrical and Computer En ...

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020, 4 Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

MBA - Master of Business Administration

83 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh

Trực tuyến/Từ xa - 2 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020

CAD$28,281.60 (481,793,635 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

MBA - Master of Business Administration / Doctor of Pharmacy

128 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh

Toàn thời gian - Students enrolled in the combined program on a full-time basis can complete the program in five calendar years

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020, 4 Tháng Một 2021

CAD$28,281.60 (481,793,635 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

MBA - Master of Business Administration / Doctor of Pharmacy

32 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - .

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020, 4 Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

MBA - Master of Business Administration / Juris Doctor

10 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020, 4 Tháng Một 2021

CAD$28,281.60 (481,793,635 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

MBA - Master of Business Administration / Juris Doctor

23 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020, 4 Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

MBA - Master of Business Administration / Master of Engineering

33 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020, 4 Tháng Một 2021

CAD$10,500.00 (178,873,655 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

MBA - Master of Business Administration / Master of Engineering

10 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020, 4 Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Alberta có mặt trong top 100 trường đại học hàng đầu thế giới, với tỉ lệ việc làm sau tốt nghiệp cao thứ hai tại Canada.

  • Edmonton là một thành phố hiện đại với thiên nhiên bao quanh
  • Có mặt trong top 5 trường đại học hàng đầu Canada
  • 18 khoa tại 5 cơ sở
  • Tỉ lệ việc làm của sinh viên tốt nghiệp cao nhất Canada