14 khóa học Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT) tại University of Alberta

null

26247

286

XẾP HẠNG THE TIMES 136

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Arts in Computing Science

72 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

1 March 2020

CAD$27,000.00 (471,525,802 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science (General) in Computing Science

41 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

1 March 2020

CAD$29,500.00 (515,185,599 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science in Computing Science

40 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

1 March 2020

CAD$27,000.00 (471,525,802 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science with Specialization in Computing Science - Software Practice

19 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

1 March 2020

CAD$29,500.00 (515,185,599 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Philosophy (PhD) in Computing Science

16 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - WITHIN 5 YEARS

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

15 January 2020

CAD$9,465.00 (165,295,990 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Philosophy (PhD) in Electrical and Computer Engineering

16 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - THE TIME REQUIRED TO COMPLETE THE PROGRAM WILL VARY WITH THE INDIVIDUAL CANDIDATE; HOWEVER, FOUR TO FIVE YEARS IS TYPICAL.

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2020, Tháng Chín 2020

CAD$9,465.00 (165,295,990 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Philosophy (PhD) in Operations and Information Systems

7 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - .

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2020, Tháng Chín 2020

CAD$9,465.00 (165,295,990 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Arts in Humanities Computing / Master of Library and Information Studies

11 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2020, Tháng Năm 2020, Tháng Chín 2020

CAD$10,500.00 (183,371,145 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Engineering in Electrical and Computer Engineering

59 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - The time required to complete the MEng is typically one and a half years to two years

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2020, Tháng Chín 2020

CAD$10,500.00 (183,371,145 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Library and Information Studies

97 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Master of Science in Computing Science

121 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - LESS THAN 2 YEARS

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

15 January 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science in Electrical and Computer Engineering

55 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2020, Tháng Chín 2020

CAD$9,465.00 (165,295,990 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Với tỉ lệ việc làm cao hàng đầu tại Canada, Edmonton là địa điểm lý tưởng để xây dựng mối quan hệ với các nhà lãnh đạo trong ngành.

  • Edmonton là thành phố hiện đại nằm giữa thắng cảnh thiên nhiên
  • Top 5 các trường đại học tại Canada
  • 18 khoa tại 5 cơ sở
  • Tỷ lệ việc làm của sinh viên tốt nghiệp cao hàng đầu tại Úc