18 khóa học Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT) tại University of Alberta

null

24001

358

XẾP HẠNG THE TIMES 136

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Arts in Computing Science

79 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến June 2021

CAD$27,000.00 (459,960,827 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Education in Secondary Education - Career and Technology Studies: Computer Science

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020

CAD$27,000.00 (459,960,827 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Science General in Computing Science

47 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020

CAD$29,500.00 (502,549,793 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Science in Computing Science

42 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến June 2021

CAD$27,000.00 (459,960,827 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Science with Honors in Computing Science

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020

CAD$29,500.00 (502,549,793 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Science with Specialization in Computing Science

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020

CAD$29,500.00 (502,549,793 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Science with Specialization in Computing Science - Software Practice

20 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020

CAD$29,500.00 (502,549,793 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Doctor of Philosophy (PhD) in Computing Science

21 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Trực tuyến/Từ xa - WITHIN 5 YEARS

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020

CAD$9,465.00 (161,241,823 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Trực tuyến

Doctor of Philosophy (PhD) in Electrical and Computer Engineering

14 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - THE TIME REQUIRED TO COMPLETE THE PROGRAM WILL VARY WITH THE INDIVIDUAL CANDIDATE; HOWEVER, FOUR TO FIVE YEARS IS TYPICAL.

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020, 4 Tháng Một 2021

CAD$9,465.00 (161,241,823 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Arts in Digital Humanities / Master of Library and Information Studies

22 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 3 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Trực tuyến

Master of Business Administration (MBA) / Master Engineering (MEng) in Electrical and Computer En ...

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020, 4 Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Engineering in Electrical and Computer Engineering

74 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - The time required to complete the MEng is typically one and a half years to two years

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020, 4 Tháng Một 2021

CAD$10,500.00 (178,873,655 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Alberta có mặt trong top 100 trường đại học hàng đầu thế giới, với tỉ lệ việc làm sau tốt nghiệp cao thứ hai tại Canada.

  • Edmonton là một thành phố hiện đại với thiên nhiên bao quanh
  • Có mặt trong top 5 trường đại học hàng đầu Canada
  • 18 khoa tại 5 cơ sở
  • Tỉ lệ việc làm của sinh viên tốt nghiệp cao nhất Canada