6 khóa học Kinh doanh & Quản lý tại University of Alberta

null

24001

358

XẾP HẠNG THE TIMES 136

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Design in Business and Marketing Route

152 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020

CAD$29,500.00 (502,549,793 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Management in Business Economics

104 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến June 2021

CAD$27,000.00 (459,960,827 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Management in Management

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến June 2021

CAD$27,000.00 (459,960,827 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Graduate Certificate in Sport and Recreation Management

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Trực tuyến/Từ xa - ALL COMPONENTS OF THE CERTIFICATE MUST BE COMPLETED WITH 4 YEARS FROM FIRST REGISTRATION FOR THE CERTIFICATE.

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Master of Accounting

241 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Năm 2021

Hạn nộp đơn

15 February 2021

CAD$25,200.00 (429,296,772 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

Master of Arts with a specialization in Economics and Finance

129 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 22 tháng

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2020

CAD$10,500.00 (178,873,655 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Alberta có mặt trong top 100 trường đại học hàng đầu thế giới, với tỉ lệ việc làm sau tốt nghiệp cao thứ hai tại Canada.

  • Edmonton là một thành phố hiện đại với thiên nhiên bao quanh
  • Có mặt trong top 5 trường đại học hàng đầu Canada
  • 18 khoa tại 5 cơ sở
  • Tỉ lệ việc làm của sinh viên tốt nghiệp cao nhất Canada