385 khóa học tại University of Alberta

null

17168

213

XẾP HẠNG THE TIMES 136

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Arts (Drama) / Bachelor of Education in Secondary Education in Drama

86 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 5 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến June 2021

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Arts in Ancient and Medieval History

32 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến June 2021

CAD$29,500.00 (518,383,183 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Arts in Anthropology

17 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến June 2021

CAD$29,500.00 (518,383,183 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Arts in Art and Design

80 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến June 2021

CAD$29,500.00 (518,383,183 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Arts in Biology

19 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến June 2021

CAD$27,000.00 (474,452,405 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Arts in Chemistry

114 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến June 2021

CAD$27,000.00 (474,452,405 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Arts in Classical Studies

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến June 2021

CAD$29,500.00 (518,383,183 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Arts in Comparative Literature

9 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến June 2021

CAD$29,500.00 (518,383,183 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Arts in Computing Science

79 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến June 2021

CAD$27,000.00 (474,452,405 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Arts in Creativity and Culture (Interdisciplinary)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến June 2021

CAD$27,000.00 (474,452,405 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Arts in Criminology

9 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

CAD$29,500.00 (518,383,183 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Arts in Drama

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến June 2021

CAD$29,500.00 (518,383,183 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Alberta có mặt trong top 100 trường đại học hàng đầu thế giới, với tỉ lệ việc làm sau tốt nghiệp cao thứ hai tại Canada.

  • Edmonton là một thành phố hiện đại với thiên nhiên bao quanh
  • Có mặt trong top 5 trường đại học hàng đầu Canada
  • 18 khoa tại 5 cơ sở
  • Tỉ lệ việc làm của sinh viên tốt nghiệp cao nhất Canada