458 khóa học tại University of Alberta

canada

11818

115

XẾP HẠNG THE TIMES 131

Khóa học tiếng Anh

Baccalaureate in Education / Baccalaureate-es-Sciences - Biological Sciences

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến May 2021

CAD$27,000.00 (513,530,677 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (Drama) / Bachelor of Education in Secondary Education in Drama

84 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến April 2022

CAD$29,500.00 (561,079,814 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts in Ancient and Medieval History

33 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến April 2022

CAD$29,500.00 (561,079,814 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts in Anthropology

16 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến April 2022

CAD$29,500.00 (561,079,814 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts in Art and Design

85 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến April 2022

CAD$29,500.00 (561,079,814 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts in Canadian Studies

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến May 2021

CAD$27,000.00 (513,530,677 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts in Classical Studies

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến April 2022

CAD$29,500.00 (561,079,814 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts in Creativity and Culture (Interdisciplinary)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến May 2021

CAD$27,000.00 (513,530,677 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts in Criminology

10 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2021

CAD$29,500.00 (561,079,814 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts in Drama

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến April 2022

CAD$29,500.00 (561,079,814 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts in East Asian Studies

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến April 2022

CAD$29,500.00 (561,079,814 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts in Economics

16 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến May 2021

CAD$27,000.00 (513,530,677 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường University of Alberta

Đại học Alberta có mặt trong top 100 trường đại học hàng đầu thế giới, với tỉ lệ việc làm sau tốt nghiệp cao thứ hai tại Canada.

  • Edmonton là một thành phố hiện đại với thiên nhiên bao quanh
  • Có mặt trong top 5 trường đại học hàng đầu Canada
  • 18 khoa tại 5 cơ sở
  • Tỉ lệ việc làm của sinh viên tốt nghiệp cao nhất Canada