1 khóa học Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh tại University Canada West

null

567

Khóa học tiếng Anh

MBA - Master of Business Administration

180 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Bảy 2020

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

UCW sở hữu một cộng đồng quốc tế vượt trội, là nơi theo học của sinh viên từ hơn 52 quốc gia.

  • Môi trường học tập năng động & chú trọng công nghệ
  • Một cơ sở giáo dục chuyên sâu
  • Các giảng viên đầu ngành trong lĩnh vực chuyên môn
  • Một cộng đồng sinh viên quốc tế năng động