6 khóa học tại University Canada West

canada

614

11

Khóa học tiếng Anh

Associate of Arts Degree

24 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 60-CREDIT (20 COURSE)

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Bảy 2022

CAD$17,400.00 (290,000,000 đ)một năm

Học bổng
Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Arts in Business Communication

52 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Bảy 2022

CAD$17,400.00 (290,000,000 đ)một năm

Học bổng
Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Commerce (BCom)

23 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Bảy 2022

CAD$17,400.00 (290,000,000 đ)một năm

Học bổng
Xem chi tiết

Trực tuyến

MBA - Master of Business Administration

137 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Bảy 2022

CAD$17,550.00 (292,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

MBA - Master of Business Administration Foundation

93 LƯỢT XEM

Dự bị Thạc sỹ

Toàn thời gian - nhiều lựa chọn

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Bảy 2022

CAD$7,020.00 (117,000,000 đ)một năm

Học bổng
Xem chi tiết

Trực tuyến

University Access Program

11 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 3 MONTHS (FOR STUDENTS WITH IELTS 6.0) 6 MONTHS (FOR STUDENTS WITH IELTS 5.5) 9 MONTHS (FOR STUDENTS WITH IELTS 5.0)

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Bảy 2022

CAD$4,950.00 (82,500,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường University Canada West

University Canada West là trường đại học chuyên ngành kinh doanh và công nghệ, tự hào với chất lượng giảng dạy xuất sắc và bám sát thực tiễn.

  • Hai cơ sở ở Vancouver, với một cơ sở ở khu phố mới ven sông
  • Cộng đồng sinh viên quốc tế đại diện cho hơn 90 quốc gia.
  • Tự hào về chất lượng giảng dạy và dịch vụ sinh viên vượt trội.
  • Nhiều suất học bổng giá trị dành cho sinh viên quốc tế

Tư vấn du học