COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

6 khóa học tại University Canada West

canada

551

6

Khóa học tiếng Anh

Associate of Arts Degree

13 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 60-CREDIT (20 COURSE)

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Bảy 2021

Học bổng
Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Trực tuyến

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Arts in Business Communication

42 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Bảy 2021

Học bổng
Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Trực tuyến

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Commerce (BCom)

19 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Bảy 2021

Học bổng
Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Trực tuyến

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

MBA - Master of Business Administration

140 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Bảy 2021

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Trực tuyến

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

MBA - Master of Business Administration Foundation

93 LƯỢT XEM

Dự bị Thạc sỹ

Toàn thời gian - nhiều lựa chọn

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Bảy 2021

Học bổng
Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Trực tuyến

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

University Access Program

8 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 3 MONTHS (FOR STUDENTS WITH IELTS 6.0) 6 MONTHS (FOR STUDENTS WITH IELTS 5.5) 9 MONTHS (FOR STUDENTS WITH IELTS 5.0)

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Bảy 2021

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường University Canada West

University Canada West là trường đại học chuyên ngành kinh doanh và công nghệ, tự hào với chất lượng giảng dạy xuất sắc và bám sát thực tiễn.

  • Hai cơ sở ở Vancouver, với một cơ sở ở khu phố mới ven sông
  • Cộng đồng sinh viên quốc tế đại diện cho hơn 90 quốc gia.
  • Tự hào về chất lượng giảng dạy và dịch vụ sinh viên vượt trội.
  • Nhiều suất học bổng giá trị dành cho sinh viên quốc tế