1 khóa học dual degree tại Trent University

canada

2381

30

Khóa học tiếng Anh

Law and Arts/Law and Business: Trent/Swansea Dual Degree (LL.B. and B.A./B.B.A)

16 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 6 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

CAD$22,454.00 (414,647,087 đ)một năm

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường Trent University

Được thành lập với phương châm chú trọng giáo dục tương tác, Đại học Trent được xếp hạng là trường đào tạo cử nhân tốt nhất Ontario trong suốt 10 năm.

  • #1 Trường đại học số 1 tại Canada về học bổng và quỹ hỗ trợ
  • 96% sinh viên tốt nghiệp tìm được việc làm trong vòng 2 năm
  • Sinh viên quốc tế từ 79 quốc gia
  • Các khu học xá hiện đại gần thiên nhiên lẫn thành thị