4 khóa học Nông Nghiệp (Đại Cương) bậc đại học tại Trent University

canada

9447

184

Khóa học tiếng Anh

B.A. (Honours) in Applied Agriculture

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 20

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Một 2020, 1 Tháng Năm 2020

Hạn nộp đơn

1 March 2020

CAD$21,385.00 (373,628,827 đ) một năm

Có khóa học dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

B.A. (Honours) in Sustainable Agriculture and Food Systems

91 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 20

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Một 2020, 1 Tháng Năm 2020

Hạn nộp đơn

1 March 2020

CAD$21,385.00 (373,628,827 đ) một năm

Có khóa học dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

B.Sc. (Honours) in Sustainable Agriculture and Food Systems

91 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 20

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Một 2020, 1 Tháng Năm 2020

Hạn nộp đơn

1 March 2020

CAD$21,385.00 (373,628,827 đ) một năm

Có khóa học dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

B.Sc. (Honours) in Applied Agriculture

Bằng đại học

Toàn thời gian - 20

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Một 2020, 1 Tháng Năm 2020

Hạn nộp đơn

1 March 2020

CAD$21,385.00 (373,628,827 đ) một năm

Có khóa học dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Thành lập với phương châm chú trọng giáo dục tương tác, Đại học Trent được xếp hạng trường đại học tốt nhất ở Ontario trong 8 năm hoạt động.

  • 90% sinh viên tốt nghiệp có việc làm trong vòng 6 tháng.
  • Học viên đến từ 110 quốc gia trên khắp thế giới
  • Trường đại học số 1 tại Canada về học bổng và quỹ hỗ trợ
  • Khuôn viên hiện đại gần gũi với thiên nhiên lẫn thành thị