COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

2 khóa học Sư phạm tại Trent University

canada

6201

125

Khóa học tiếng Anh

B.A. (Honours) in Education: Teacher Education Stream

173 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 20

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Chín 2020

CAD$24,600.00 (425,200,816 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

B.Sc. (Honours) in Education: Teacher Education Stream

87 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 20

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Chín 2020

CAD$24,600.00 (425,200,816 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Thành lập với phương châm chú trọng giáo dục tương tác, Đại học Trent được xếp hạng trường đại học tốt nhất ở Ontario trong 8 năm hoạt động.

  • 90% sinh viên tốt nghiệp có việc làm trong vòng 6 tháng.
  • Học viên đến từ 110 quốc gia trên khắp thế giới
  • Trường đại học số 1 tại Canada về học bổng và quỹ hỗ trợ
  • Khuôn viên hiện đại gần gũi với thiên nhiên lẫn thành thị