7 khóa học Giáo dục và Đào tạo tại Trent University

canada

6593

138

Khóa học tiếng Anh

B.A. (Honours) in Child and Youth Studies

74 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 20

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Chín 2020

CAD$24,600.00 (420,137,927 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

B.A. (Honours) in Education: Teacher Education Stream

173 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 20

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Chín 2020

CAD$24,600.00 (420,137,927 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

B.Ed. in Education

36 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Chín 2020

CAD$24,600.00 (420,137,927 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

B.Ed. in Education - Indigenous

24 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Chín 2020

CAD$24,600.00 (420,137,927 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

B.Sc. (Honours) in Education: Teacher Education Stream

88 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 20

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Chín 2020

CAD$24,600.00 (420,137,927 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Diploma in Foundations of Indigenous Learning

32 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Chín 2020

CAD$24,600.00 (420,137,927 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Education in Educational Studies M.Ed.

120 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1-2 YEARS

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Chín 2020

CAD$21,267.10 (363,216,069 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Thành lập với phương châm chú trọng giáo dục tương tác, Đại học Trent được xếp hạng trường đại học tốt nhất ở Ontario trong 8 năm hoạt động.

  • 90% sinh viên tốt nghiệp có việc làm trong vòng 6 tháng.
  • Học viên đến từ 110 quốc gia trên khắp thế giới
  • Trường đại học số 1 tại Canada về học bổng và quỹ hỗ trợ
  • Khuôn viên hiện đại gần gũi với thiên nhiên lẫn thành thị