4 khóa học Kinh doanh tại Trent University

canada

8862

173

Khóa học tiếng Anh

B.A. in Business and Arts (Joint Major)

41 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 15

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Năm 2020

Hạn nộp đơn

1 March 2020

CAD$21,385.00 (375,414,785 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

B.Sc. (Honours) in Business and Science (Joint Major)

12 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 20

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Năm 2020

Hạn nộp đơn

1 March 2020

CAD$21,385.00 (375,414,785 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Business Administration (B.B.A.)

57 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Năm 2020

Hạn nộp đơn

1 March 2020

CAD$21,385.00 (375,414,785 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Law and Arts/Law and Business: Trent/Swansea Dual Degree (LL.B. and B.A./B.B.A)

30 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 6 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Năm 2020

Hạn nộp đơn

1 March 2020

CAD$21,385.00 (375,414,785 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Thành lập với phương châm chú trọng giáo dục tương tác, Đại học Trent được xếp hạng trường đại học tốt nhất ở Ontario trong 8 năm hoạt động.

  • 90% sinh viên tốt nghiệp có việc làm trong vòng 6 tháng.
  • Học viên đến từ 110 quốc gia trên khắp thế giới
  • Trường đại học số 1 tại Canada về học bổng và quỹ hỗ trợ
  • Khuôn viên hiện đại gần gũi với thiên nhiên lẫn thành thị