2 khóa học Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản Học nghề tại Trent University

canada

3380

54

Khóa học tiếng Anh

Diploma in Circumpolar Studies

13 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Trực tuyến/Từ xa - nhiều lựa chọn

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

CAD$24,600.00 (444,008,684 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Diploma in Indigenous Environmental Studies

5 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

CAD$24,600.00 (444,008,684 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Được thành lập với phương châm chú trọng giáo dục tương tác, Đại học Trent được xếp hạng là trường đào tạo cử nhân tốt nhất Ontario trong suốt 10 năm.

  • #1 Trường đại học số 1 tại Canada về học bổng và quỹ hỗ trợ
  • 96% sinh viên tốt nghiệp tìm được việc làm trong vòng 2 năm
  • Sinh viên quốc tế từ 79 quốc gia
  • Các khu học xá hiện đại gần thiên nhiên lẫn thành thị