43 khóa học Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản tại Trent University

null

9066

179

Khóa học tiếng Anh

B.A. (Honours) in Environmental and Resource Science / Studies

26 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 20

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Năm 2020

Hạn nộp đơn

1 March 2020

CAD$21,385.00 (378,905,225 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

B.A. in Geography

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 15

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Năm 2020

Hạn nộp đơn

1 March 2020

CAD$21,385.00 (378,905,225 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

B.A. in Indigenous Environmental Studies/Science

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 15

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Năm 2020

Hạn nộp đơn

1 March 2020

CAD$21,385.00 (378,905,225 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

B.Sc. (Honours) in Biochemistry and Molecular Biology

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 20

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Năm 2020

Hạn nộp đơn

1 March 2020

CAD$21,385.00 (378,905,225 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

B.Sc. (Honours) in Biology

Bằng đại học

Toàn thời gian - 20

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Năm 2020

Hạn nộp đơn

1 March 2020

CAD$21,385.00 (378,905,225 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

B.Sc. (Honours) in Ecological Restoration

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 20

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Năm 2020

Hạn nộp đơn

1 March 2020

CAD$21,385.00 (378,905,225 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

B.Sc. (Honours) in Environmental and Resource Science / Studies

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 20

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Năm 2020

Hạn nộp đơn

1 March 2020

CAD$21,385.00 (378,905,225 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

B.Sc. (Honours) in Forensic Biology

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 20

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Năm 2020

Hạn nộp đơn

1 March 2020

CAD$21,385.00 (378,905,225 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

B.Sc. (Honours) in Forensic Chemistry

46 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 20

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Năm 2020

Hạn nộp đơn

1 March 2020

CAD$21,385.00 (378,905,225 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

B.Sc. (Honours) in Mathematical Economics

12 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 20

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Năm 2020

Hạn nộp đơn

1 March 2020

CAD$21,385.00 (378,905,225 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

B.Sc. (Honours) in Sciences

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 20

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Năm 2020

Hạn nộp đơn

1 March 2020

CAD$21,385.00 (378,905,225 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

B.Sc. (Honours) in Sustainable Agriculture and Food Systems

92 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 20

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Năm 2020

Hạn nộp đơn

1 March 2020

CAD$21,385.00 (378,905,225 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Thành lập với phương châm chú trọng giáo dục tương tác, Đại học Trent được xếp hạng trường đại học tốt nhất ở Ontario trong 8 năm hoạt động.

  • 90% sinh viên tốt nghiệp có việc làm trong vòng 6 tháng.
  • Học viên đến từ 110 quốc gia trên khắp thế giới
  • Trường đại học số 1 tại Canada về học bổng và quỹ hỗ trợ
  • Khuôn viên hiện đại gần gũi với thiên nhiên lẫn thành thị