127 khóa học tại Trent University

canada

2582

36

Khóa học tiếng Anh

B.A. (Honours) in African Studies

23 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 20

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

CAD$24,600.00 (451,782,609 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

B.A. (Honours) in Anthropology

10 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 20

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

CAD$24,600.00 (451,782,609 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

B.A. (Honours) in Applied Agriculture

9 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 20

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

CAD$24,600.00 (451,782,609 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

B.A. (Honours) in Archaeology

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 20

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

CAD$24,600.00 (451,782,609 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

B.A. (Honours) in Child and Youth Studies

34 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 20

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

CAD$24,600.00 (451,782,609 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

B.A. (Honours) in Cultural Studies

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 20

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

CAD$24,600.00 (451,782,609 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

B.A. (Honours) in Education: Teacher Education Stream

118 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 20

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

CAD$24,600.00 (451,782,609 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

B.A. (Honours) in Environmental and Resource Science / Studies

15 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 20

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

CAD$24,600.00 (451,782,609 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

B.A. (Honours) in International Political Economy

19 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 20

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

CAD$24,600.00 (451,782,609 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

B.A. (Honours) in Journalism

15 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 20

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

CAD$24,600.00 (451,782,609 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

B.A. (Honours) in Media Studies

31 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 20

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

CAD$24,600.00 (451,782,609 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

B.A. (Honours) in Medical Professional Stream

42 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

CAD$24,600.00 (451,782,609 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường Trent University

Được thành lập với phương châm chú trọng giáo dục tương tác, Đại học Trent được xếp hạng là trường đào tạo cử nhân tốt nhất Ontario trong suốt 10 năm.

  • #1 Trường đại học số 1 tại Canada về học bổng và quỹ hỗ trợ
  • 96% sinh viên tốt nghiệp tìm được việc làm trong vòng 2 năm
  • Sinh viên quốc tế từ 79 quốc gia
  • Các khu học xá hiện đại gần thiên nhiên lẫn thành thị