COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

167 khóa học tại Thompson Rivers University

canada

1140

Aboriginal Studies Certificate

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 24 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến October 2021

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Accounting Technician Diploma

11 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến October 2021

CAD$15,723.00 (287,645,746 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Trực tuyến

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Administrative Assistant Certificate

2 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 8 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến June 2022

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Advanced Certificate in Liberal Arts

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Trực tuyến/Từ xa - 30 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến October 2021

Xem chi tiết

Trực tuyến

Advanced Certificate in Management Studies

1 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Trực tuyến/Từ xa - 15 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến October 2021

Xem chi tiết

Trực tuyến

Advanced Diploma in Management

2 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Trực tuyến/Từ xa - 45 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến October 2021

Xem chi tiết

Trực tuyến

Adventure Guide Certificate

3 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 30 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến June 2022

CAD$15,450.00 (282,651,324 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Adventure Guide Diploma

4 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến June 2022

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Anesthesia Assistant Post-Diploma

7 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Trực tuyến/Từ xa - AVERAGE COMPLETION TIME IS LESS THAN TWO YEARS; THE MAXIMUM TIME ALLOWED IS THREE YEARS.

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến October 2021

Xem chi tiết

Trực tuyến

Animal Health Technology Diploma - Distance

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Trực tuyến/Từ xa - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến September 2021

Xem chi tiết

Trực tuyến

Animal Welfare Certificate

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Trực tuyến/Từ xa - 8 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến October 2021

Xem chi tiết

Trực tuyến

Applied Sustainable Ranching Certificate

5 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 32 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến June 2022

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH