165 khóa học tại Thompson Rivers University

canada

1038

2

Aboriginal Studies Certificate

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 24 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Một 2022, 2 Tháng Năm 2022

Hạn nộp đơn

1 February 2022

CAD$18,354.00 (305,900,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Accounting Technician Diploma

7 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Một 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến October 2022

CAD$18,354.00 (305,900,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Advanced Certificate in Liberal Arts

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Trực tuyến/Từ xa - 30 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Một 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến October 2022

Xem chi tiết

Trực tuyến

Advanced Certificate in Management Studies

1 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Trực tuyến/Từ xa - 15 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Một 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến October 2022

Xem chi tiết

Trực tuyến

Advanced Diploma in Management

2 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Trực tuyến/Từ xa - 45 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Một 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến October 2022

Xem chi tiết

Trực tuyến

Adventure Guide Certificate

1 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 30 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

Hạn nộp đơn

1 May 2022

CAD$15,914.00 (265,233,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Adventure Guide Diploma

4 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

Hạn nộp đơn

1 May 2022

CAD$18,354.00 (305,900,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Animal Welfare Certificate

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Trực tuyến/Từ xa - 8 tháng

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Một 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến October 2022

Xem chi tiết

Trực tuyến

Applied Sustainable Ranching Certificate

3 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 32 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

Hạn nộp đơn

1 May 2022

CAD$15,300.00 (255,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Applied Sustainable Ranching Diploma

7 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 19 tháng

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Một 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến October 2022

CAD$15,300.00 (255,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Architectural and Engineering Technology Diploma

12 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

Hạn nộp đơn

1 May 2022

CAD$21,634.00 (360,566,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Associate of Arts

3 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Trực tuyến/Từ xa - 60 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Một 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến October 2022

Xem chi tiết

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tư vấn du học