6 khóa học bậc đại học tại Sunway College KL

2014

55

Australian Matriculation Programme (AUSMAT)

43 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 10 months / 8 months/ 14 months

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2018

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Cambridge GCE A-Level Programme

36 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 15 - 21 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2017, Tháng Một 2018, Tháng Ba 2018

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Canadian International Matriculation Programme

14 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - Variable

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2018

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Monash University Foundation Year Programme

14 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 2 or 3 semesters

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2018

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Sunway Foundation in Arts

40 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2018

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Sunway Foundation in Science and Technology

56 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2018

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Sunway được thành lập năm 1987. Chỉ trong một thời gian ngắn, Sunway đã trở thành một cơ sở giáo dục đại học hệ tư thục nổi tiếng tại Malaysia

  • Do Quỹ Jeffrey Cheah sở hữu và điều hành
  • Ngôi trường đi đầu về đào tạo liên kết và chuyển đổi tín chỉ
  • Rất nhiều chương trình đào tạo được quốc tế công nhận
  • Kỷ niệm 14 Năm đạt công nhận ACCA Chuẩn Kim cương (2003-2017)