11 khóa học Tư vấn Hướng nghiệp tại Sunway College KL

malaysia

223

4

Australian Matriculation Programme (AUSMAT)

14 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 8 - 10 MONTHS

Ngày bắt đầu - To be confirmed

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Cambridge GCE Advanced-Level (A-Level)

24 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 15 - 18 MONTHS

Ngày bắt đầu - To be confirmed

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Canadian International Matriculation Programme (CIMP)

11 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - To be confirmed

RM29,100.00 (158,286,520 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Diploma in Accounting

3 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - To be confirmed

RM18,070.00 (98,289,945 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Diploma in Communication

11 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - To be confirmed

RM18,500.00 (100,628,887 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Diploma in Finance

3 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - To be confirmed

RM17,550.00 (95,461,458 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Monash University Foundation Year (MUFY)

7 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Trực tuyến/Từ xa - 12 tháng

Ngày bắt đầu - To be confirmed

RM21,200.00 (115,315,265 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Sunway Foundation in Arts (FIA)

4 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - To be confirmed

RM16,500.00 (89,750,088 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Sunway Foundation in Science and Technology (FIST)

3 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - To be confirmed

RM17,500.00 (95,189,488 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Diploma in Business Administration

6 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - To be confirmed

RM18,375.00 (99,948,962 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Diploma in Information Technology

12 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - To be confirmed

RM18,500.00 (100,628,887 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Trường Đại học Sunway Kuala Lumpur là cơ sở giáo dục được quốc tế công nhận về chất lượng giảng dạy, năng lực sáng tạo và chuyên môn.

  • Được Hệ thống Đánh giá Chất lượng của Malaysia đánh giá 6 sao
  • Giảng dạy các chương trình dự bị đại học chuẩn quốc tế
  • Truy cập tài liệu của các tác giả Harvard từ thư viện trường
  • Khuôn viên trường Sunway thuộc loại an toàn nhất trên thế giới