12 khóa học Giáo dục và Đào tạo tại Sunway College KL

malaysia

241

6

Australian Matriculation Programme (AUSMAT)

9 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 8 - 10 MONTHS

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2020, Tháng Ba 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Cambridge GCE Advanced-Level (A-Level)

28 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 15 - 18 MONTHS

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2020, Tháng Ba 2020, Tháng Bảy 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Canadian International Matriculation Programme (CIMP)

6 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2020, Tháng Bảy 2020

RM28,500.00 (162,764,327 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Accounting

3 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2020, Tháng Ba 2020, Tháng Tám 2020

RM17,550.00 (100,228,559 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Business Administration

4 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2020, Tháng Ba 2020, Tháng Tám 2020

RM18,050.00 (103,084,073 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Communication

14 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2020, Tháng Ba 2020, Tháng Tám 2020

RM18,000.00 (102,798,522 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Finance

3 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2020, Tháng Ba 2020, Tháng Tám 2020

RM17,300.00 (98,800,802 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Information Technology

10 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2020, Tháng Ba 2020, Tháng Tám 2020

RM18,000.00 (102,798,522 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Interactive New Media

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2020, Tháng Ba 2020, Tháng Tám 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Monash University Foundation Year (MUFY)

6 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Trực tuyến/Từ xa - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2020, Tháng Ba 2020, Tháng Bảy 2020, Tháng Tám 2020

RM20,000.00 (114,220,580 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Sunway Foundation in Arts (FIA)

4 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2020, Tháng Ba 2020, Tháng Bảy 2020, Tháng Tám 2020

RM16,500.00 (94,231,979 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Sunway Foundation in Science and Technology (FIST)

3 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2020, Tháng Ba 2020, Tháng Bảy 2020, Tháng Tám 2020

RM17,500.00 (99,943,008 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Trường Đại học Sunway Kuala Lumpur là cơ sở giáo dục được quốc tế công nhận về chất lượng giảng dạy, năng lực sáng tạo và chuyên môn.

  • Được Hệ thống Đánh giá Chất lượng của Malaysia đánh giá 6 sao
  • Giảng dạy các chương trình dự bị đại học chuẩn quốc tế
  • Truy cập tài liệu của các tác giả Harvard từ thư viện trường
  • Khuôn viên trường Sunway thuộc loại an toàn nhất trên thế giới