7 khóa học Kinh doanh & Quản lý Học nghề tại Sunway College KL

malaysia

244

6

Association of Chartered Certified Accountants (ACCA)

12 LƯỢT XEM

Bằng chuyên nghiệp

Toàn thời gian - nhiều lựa chọn

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2020, Tháng Ba 2020, Tháng Tư 2020, Tháng Bảy 2020, Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Certificate in Finance, Accounting and Business (CFAB)

6 LƯỢT XEM

Bằng chuyên nghiệp

Toàn thời gian - MINIMUM 18 MONTHS

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2020, Tháng Ba 2020, Tháng Tư 2020, Tháng Bảy 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Certified Accounting Technicians (CAT)

1 LƯỢT XEM

Bằng chuyên nghiệp

Toàn thời gian - nhiều lựa chọn

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2020, Tháng Ba 2020, Tháng Tư 2020, Tháng Bảy 2020, Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Accounting

3 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2020, Tháng Ba 2020, Tháng Tám 2020

RM17,550.00 (100,228,559 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Finance

3 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2020, Tháng Ba 2020, Tháng Tám 2020

RM17,300.00 (98,800,802 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

The Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW)

Bằng chuyên nghiệp

Toàn thời gian - MOST STUDENTS QUALIFY IN 3 TO 5 YEARS

Ngày bắt đầu - Tháng Ba 2020, Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Business Administration

4 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2020, Tháng Ba 2020, Tháng Tám 2020

RM18,050.00 (103,084,073 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Trường Đại học Sunway Kuala Lumpur là cơ sở giáo dục được quốc tế công nhận về chất lượng giảng dạy, năng lực sáng tạo và chuyên môn.

  • Được Hệ thống Đánh giá Chất lượng của Malaysia đánh giá 6 sao
  • Giảng dạy các chương trình dự bị đại học chuẩn quốc tế
  • Truy cập tài liệu của các tác giả Harvard từ thư viện trường
  • Khuôn viên trường Sunway thuộc loại an toàn nhất trên thế giới