1 khóa học Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản tại Sunway College KL

malaysia

335

6

Sunway Foundation in Science and Technology (FIST)

4 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Bảy 2019, 19 Tháng Tám 2019

RM17,500.00 (98,707,138 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Trường Đại học Sunway Kuala Lumpur là cơ sở giáo dục được quốc tế công nhận về chất lượng giảng dạy, năng lực sáng tạo và chuyên môn.

  • Được Hệ thống Đánh giá Chất lượng của Malaysia đánh giá 6 sao
  • Giảng dạy các chương trình dự bị đại học chuẩn quốc tế
  • Truy cập tài liệu của các tác giả Harvard từ thư viện trường
  • Khuôn viên trường Sunway thuộc loại an toàn nhất trên thế giới