14 khóa học tại Sunway College KL

malaysia

136

1

Australian Matriculation Programme (AUSMAT)

18 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Trực tuyến/Từ xa - 8 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2022

RM30,780.00 (172,823,245 đ) một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Cambridge GCE Advanced-Level (A-Level)

13 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Trực tuyến/Từ xa - 21 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

RM24,082.50 (135,218,187 đ) một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Canadian International Matriculation Programme (CIMP)

8 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Trực tuyến/Từ xa - 9 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Bảy 2021, Tháng Chín 2021, Tháng Một 2022

RM39,980.00 (224,479,316 đ) một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Diploma in Accounting

2 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Tám 2021, Tháng Một 2022

RM24,580.00 (138,011,546 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Diploma in Business Administration

9 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Tám 2021, Tháng Một 2022

RM24,905.00 (139,836,352 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Diploma in Communication

2 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Tám 2021, Tháng Một 2022

RM25,605.00 (143,766,706 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Diploma in Computer Science

1 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Tám 2021, Tháng Một 2022

RM25,605.00 (143,766,706 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Diploma in Finance

3 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Tám 2021, Tháng Một 2022

RM24,580.00 (138,011,546 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Diploma in Information Technology

4 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Tám 2021, Tháng Một 2022

RM25,605.00 (143,766,706 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Diploma in Interactive New Media

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Tám 2021, Tháng Một 2022

RM25,605.00 (143,766,706 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Foundation Year

6 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Trực tuyến/Từ xa - 10 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Bảy 2021, Tháng Tám 2021, Tháng Một 2022, Tháng Hai 2022, Tháng Ba 2022, Tháng Tư 2022

RM21,200.00 (119,033,554 đ) một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Sunway Foundation in Arts (FIA)

4 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Trực tuyến/Từ xa - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Bảy 2021, Tháng Chín 2021, Tháng Một 2022

RM24,980.00 (140,257,462 đ) một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường Sunway College KL

Trường Cao đẳng Sunway Kuala Lumpur là cơ sở giáo dục được công nhận toàn cầu về giảng dạy, sáng tạo và chuyên môn chất lượng cao.

  • Được Hệ thống Đánh giá Chất lượng của Malaysia đánh giá 6 sao
  • Xếp hạng 5 theo đánh giá của “SETARA”
  • Cung cấp các chương trình dự bị đại học chuẩn quốc tế
  • Truy cập tài liệu của các tác giả có liên kết với Harvard