7 khóa học Nghệ thuật tại University of Westminster, London

4224

121

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Khóa học tiếng Anh

Animation BA (Hons)

10 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Chín 2019

£13,400.00 (413,122,860 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Animation with Foundation BA (Hons)

4 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Chín 2019

£13,400.00 (413,122,860 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Art and Visual Culture MA

20 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Chín 2019

£13,500.00 (416,205,867 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Fine Art Mixed Media BA (Hons)

3 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Chín 2019

£13,400.00 (413,122,860 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Fine Art Mixed Media with Foundation BA (Hons)

19 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Chín 2019

£13,400.00 (413,122,860 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Illustration and Visual Communication BA (Hons)

9 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Chín 2019

£13,400.00 (413,122,860 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Illustration and Visual Communication with Foundation BA (Hons)

5 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Chín 2019

£13,400.00 (413,122,860 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Dẫn đầu về cộng đồng học viên quốc tế đa dạng và nằm trong top 15 trường đại học đa sắc tộc nhất trên thế giới.

  • Westminster là 1 cộng đồng lớn và hiện đại ở Luân Đôn
  • Có hơn 1 triệu doanh nghiệp trong bán kính 32 km
  • Cơ hội học và làm việc từ 7.500 nhà tuyển dụng
  • Nhiều học bổng cho học viên đến từ hơn 50 quốc gia