58 khóa học Kinh doanh & Quản lý tại University of Westminster, London

4386

122

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Khóa học tiếng Anh

Accounting BSc (Hons)

20 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Chín 2019

£13,400.00 (410,465,615 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Air Transport Planning and Management MSc

16 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Chín 2019

£12,500.00 (382,897,029 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Arabic and International Business BA (Hons)

1 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Chín 2019

£13,400.00 (410,465,615 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Business Intelligence and Analytics MSc

15 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Chín 2019

£13,500.00 (413,528,791 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Business Management (Accounting) BA (Hons)

23 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Chín 2019

£13,400.00 (410,465,615 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Business Management (Digital Business) BA (Hons)

3 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Chín 2019

£13,400.00 (410,465,615 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Business Management (Economics) BA (Hons)

17 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Chín 2019

£13,400.00 (410,465,615 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Business Management (Entrepreneurship) BA (Hons)

5 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Chín 2019

£13,400.00 (410,465,615 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Business Management (Finance) BA (Hons)

3 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Chín 2019

£13,400.00 (410,465,615 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Business Management (Human Resource Management) BA (Hons)

8 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Chín 2019

£13,400.00 (410,465,615 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Business Management (Marketing) BA (Hons)

9 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Chín 2019

£13,400.00 (410,465,615 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Business Management BA (Hons)

4 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Chín 2019

£13,400.00 (410,465,615 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Dẫn đầu về cộng đồng học viên quốc tế đa dạng và nằm trong top 15 trường đại học đa sắc tộc nhất trên thế giới.

  • Westminster là 1 cộng đồng lớn và hiện đại ở Luân Đôn
  • Có hơn 1 triệu doanh nghiệp trong bán kính 32 km
  • Cơ hội học và làm việc từ 7.500 nhà tuyển dụng
  • Nhiều học bổng cho học viên đến từ hơn 50 quốc gia