2 khóa học Công Nghệ Sinh Học Xử Lý tại UCL (University College London)

uk

3386

12

XẾP HẠNG THE TIMES 15

Khóa học tiếng Anh

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Anh!

Bạn muốn du học Anh? Tải bản ebook hướng dẫn du học Anh toàn diện ngay hôm nay!

Bioprocessing of New Medicines (Business and Management) BSc (Hons)

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

£28,610.00 (839,276,873 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bioprocessing of New Medicines (Science and Engineering) BSc (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

£28,610.00 (839,276,873 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH