8 khóa học Học sư phạm tại University of Bath

uk

510

3

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Education MA

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 5 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Education MPhil

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020

£17,400.00 (527,176,222 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Education MRes

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến July 2021

£17,400.00 (527,176,222 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Education PhD

1 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020

£17,400.00 (527,176,222 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Education with Psychology (Full-Time) BA (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Mười 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Education with Psychology with placement year (Full-Time) BA (Hons)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Mười 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

International Education and Globalisation MA

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến July 2021

£19,400.00 (587,771,190 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Postgraduate Certificate in International Education

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 2 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Nền giáo dục đẳng cấp thế giới để biến sinh viên thành những nhà lãnh đạo cấp tiến của tương lai và tạo ảnh hưởng tích cực đến xã hội.

  • Hạng 6 trong Guardian University Guide 2020
  • Trụ sở tại Bath, Di sản Thế giới của UNESCO
  • Số lượng sinh viên quốc tế chiếm 30%
  • Bốn nhóm học bổng dành riêng cho du học sinh