14 khóa học Sinh học tại University of Bath

uk

548

3

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Biochemistry (with placement ) BSc (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Biochemistry BSc (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020

£22,300.00 (633,796,335 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Biochemistry MBiochem

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Biochemistry MBiochem

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020

£22,300.00 (633,796,335 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Biology & Biochemistry Integrated PhD

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

30 June 2020

£21,700.00 (616,743,519 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Biology & Biochemistry PhD

1 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2020

Hạn nộp đơn

30 June 2020

£21,700.00 (616,743,519 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Biology (With Professional Placement) BSc (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Biology BSc (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020

£22,300.00 (633,796,335 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Biology MBiol (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020

£22,300.00 (633,796,335 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Biology MBiol (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Molecular Biosciences (Bioinformatics) MSc

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

30 June 2020

£23,100.00 (656,533,423 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Molecular Biosciences (Biotechnology) MSc

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

30 June 2020

£23,100.00 (656,533,423 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Nền giáo dục đẳng cấp thế giới để biến sinh viên thành những nhà lãnh đạo cấp tiến của tương lai và tạo ảnh hưởng tích cực đến xã hội.

  • Hạng 6 trong Guardian University Guide 2020
  • Trụ sở tại Bath, Di sản Thế giới của UNESCO
  • Số lượng sinh viên quốc tế chiếm 30%
  • Bốn nhóm học bổng dành riêng cho du học sinh