18 khóa học Y tá/Điều dưỡng tại University of Wolverhampton

uk

411

5

XẾP HẠNG THE TIMES 801

Khóa học tiếng Anh

Adult Nursing BNurs (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Tư 2021

£12,250.00 (367,881,689 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Adult Nursing MSc

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Chín 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Adult Nursing with Foundation Year BNurs (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Chín 2021

£12,250.00 (367,881,689 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Children's Nursing BNurs (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Tư 2021

£12,250.00 (367,881,689 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Children's Nursing with Foundation Year BNurs (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Chín 2021

£12,250.00 (367,881,689 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Learning Disabilities Nursing with Foundation Year BNurs (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Chín 2021

£12,250.00 (367,881,689 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Adult Nursing MAN

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Medical Science and Clinical Practice BSc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Chín 2021

£12,250.00 (367,881,689 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Mental Health Nursing BNurs (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Tư 2021

£12,250.00 (367,881,689 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Mental Health Nursing with Foundation Year BNurs (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Chín 2021

£12,250.00 (367,881,689 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

MMHN Mental Health Nursing

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

£13,650.00 (409,925,311 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

MSc Clinical Medicine (Leadership and Management)

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

£13,350.00 (400,915,963 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Trường có nhiều học bổng cho sinh viên đủ điều kiện, bao gồm học bổng cho sinh viên đến từ Ấn Độ và Khối Thịnh vượng Chung.

  • Tọa lạc tại Wolverhampton, gần Birmingham
  • Tỷ lệ có việc làm sau khi tốt nghiệp là 96% (DLHE)
  • Xếp hạng bạc theo TEF
  • Học viện Quốc tế dành riêng cho sinh viên nước ngoài