9 khóa học bậc đại học tại ONCAMPUS London

null

552

12

International Year 1 - Business

29 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Chín 2019

£22,660.00 (668,908,972 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Undergraduate Foundation Programme - Business, Economics, Finance & Management

18 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Chín 2019

£22,660.00 (668,908,972 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Undergraduate Foundation Programme - Engineering and Physical Sciences

7 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Chín 2019

£22,660.00 (668,908,972 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Undergraduate Foundation Programme - Humanities and Social Sciences

5 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Chín 2019

£22,660.00 (668,908,972 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Undergraduate Foundation Programme - Medical and Life Sciences

6 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Chín 2019

£22,660.00 (668,908,972 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

University of London International Foundation Programme - Business

5 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 9 tháng

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Chín 2019

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

University of London International Foundation Programme - Economics

2 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 9 tháng

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Chín 2019

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

University of London International Foundation Programme - Humanities

1 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 9 tháng

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Chín 2019

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

University of London International Foundation Programme - Social Sciences

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 9 tháng

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Chín 2019

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Hai đối tác của ONCAMPUS London là Birkbeck và Royal Holloway đảm bảo việc chuyển tiếp của sinh viên sau khi hoàn thành khóa học.

  • Sinh viên sẽ được chuyển tiếp vào 66 trường ĐH tại VQ Anh
  • Được công nhận mang đến dịch vụ hỗ trợ Đại học xuất sắc
  • Cung cấp chỗ ở an ninh, hiện đại, đầy đủ tiện nghi
  • ĐH London được bầu là đại học thành phố tốt nhất thế giới