3 khóa học Khoa học Xã hội và Truyền thông tại ONCAMPUS London

uk

479

11

Master's Foundation Programme (MFP) - Social Sciences

6 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 6 tháng

Ngày bắt đầu - 23 Tháng Ba 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Undergraduate Foundation Programme - Humanities and Social Sciences

5 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 9 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

University of London Graduate Diploma- International Development

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 9 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Sau khi hoàn thành các chương trình học của mình, sinh viên có thể đăng ký học cử nhân hoặc thạc sĩ tại nhiều trường hàng đầu.

  • Tọa lạc tại Birkbeck, University of London
  • Cung cấp nhiều chương trình dự bị đại học đa dạng
  • Một số tùy chọn có đảm bảo tuyển sinh đầu ra
  • Nằm ở trung tâm London, thành phố lý tưởng cho sinh viên