4 khóa học Khoa học Xã hội và Truyền thông tại ONCAMPUS London

394

10

Master's Foundation Programme (MFP) - Social Sciences

5 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 6 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Ba, Tháng Chín 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Undergraduate Foundation Programme Business, Economics, Finance & Management

14 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Sáu, Tháng Chín 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

University of London International Foundation Programme - Economics

9 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 9 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

University of London International Foundation Programme - Social Sciences

3 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 9 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Hai đối tác của ONCAMPUS London là Birkbeck và Royal Holloway đảm bảo việc chuyển tiếp của sinh viên sau khi hoàn thành khóa học.

  • Sinh viên sẽ được chuyển tiếp vào 66 trường ĐH tại VQ Anh
  • Được công nhận mang đến dịch vụ hỗ trợ Đại học xuất sắc
  • Cung cấp chỗ ở an ninh, hiện đại, đầy đủ tiện nghi
  • ĐH London được bầu là đại học thành phố tốt nhất thế giới