13 khóa học bậc đại học tại ONCAMPUS Coventry

null

53

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Anh!

Bạn muốn du học Anh? Tải bản ebook hướng dẫn du học Anh toàn diện ngay hôm nay!

Intensive International Foundation Programme (IIFP) - Business

27 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 6 tháng

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Hai 2021

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Intensive International Foundation Programme (IIFP) - Engineering and Physical sciences

5 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 6 tháng

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Hai 2021

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Intensive International Foundation Programme (IIFP) - Humanities and Social Sciences

3 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 6 tháng

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Hai 2021

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Intensive International Foundation Programme (IIFP) - Life Sciences

6 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 6 tháng

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Hai 2021

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

International Foundation Programme (IFP) - Art and Design

13 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 9 tháng

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Ba 2021

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

International Foundation Programme (IFP) - Business, Economics, Finance and Management

23 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 9 tháng

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Ba 2021

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

International Foundation Programme (IFP) - Engineering and Sciences

9 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 9 tháng

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Ba 2021

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

International Foundation Programme (IFP) - Humanities and Social Sciences

7 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 9 tháng

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Ba 2021

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

International Foundation Programme (IFP) - Medical and Life Sciences

29 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 9 tháng

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Ba 2021

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

International Year One (Art and Design) (IY1)

6 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 9 tháng

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Một 2021

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

International Year One (Business) (IY1)

6 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 9 tháng

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Một 2021

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

International Year One (Engineering and Physical Sciences) (IY1)

4 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 9 tháng

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Một 2021

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH