2 khóa học Y tế và sức khỏe tại ONCAMPUS Coventry

451

10

International Foundation Programme (IFP) - Medical and Life Sciences

25 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 9 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tư, Tháng Chín 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Masters Qualifying Programme - Medical and Life Sciences

11 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 9 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Sinh viên tại ONCAMPUS Coventry sẽ được thụ hưởng trang thiết bị hiện đại của ĐH Coventry, kể cả tòa nhà Khoa học và Y tế trị giá 60 triệu bảng Anh.

  • Sĩ số lớp nhỏ, quan tâm sâu sát đến từng học viên
  • Sinh viên sẽ có một trợ giảng cá nhân ngay từ khi trúng tuyển
  • Sinh viên sẽ có đủ kinh nghiệm để thích nghi toàn cầu
  • ONCAMPUS Coventry chỉ cách khu trung tâm một quãng ngắn đi bộ