5 khóa học bậc đại học tại ONCAMPUS London South Bank

null

23

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Anh!

Bạn muốn du học Anh? Tải bản ebook hướng dẫn du học Anh toàn diện ngay hôm nay!

International Year One (IY1) - Business

1 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 9 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Undergraduate Foundation Programme (UFP) - Art and Design

6 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 9 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Undergraduate Foundation Programme (UFP) - Business, Economics, Finance and Management

2 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 9 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Undergraduate Foundation Programme (UFP) - Engineering and Physical Sciences

2 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 9 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Undergraduate Foundation Programme (UFP) - Humanities and Social Sciences

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 9 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH