6 khóa học bậc đại học tại ONCAMPUS London South Bank

null

50

International Year One (IY1) - Business

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 9 tháng

Ngày bắt đầu - 23 Tháng Chín 2019, 6 Tháng Một 2020

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

International Year One (IY1) - Engineering

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 9 tháng

Ngày bắt đầu - 23 Tháng Chín 2019

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Undergraduate Foundation Programme (UFP) - Art and Design

10 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 9 tháng

Ngày bắt đầu - 23 Tháng Chín 2019, 6 Tháng Một 2020

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Undergraduate Foundation Programme (UFP) - Business, Economics, Finance and Management

6 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 9 tháng

Ngày bắt đầu - 23 Tháng Chín 2019, 6 Tháng Một 2020

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Undergraduate Foundation Programme (UFP) - Engineering and Physical Sciences

1 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 9 tháng

Ngày bắt đầu - 23 Tháng Chín 2019, 6 Tháng Một 2020

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Undergraduate Foundation Programme (UFP) - Humanities and Social Sciences

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 9 tháng

Ngày bắt đầu - 23 Tháng Chín 2019, 6 Tháng Một 2020

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Sinh viên tại ONCAMPUS London South Bank có thể tự tin về khả năng tuyển dụng khi ra trường, 90% sinh viên của trường hiện đã có việc làm.

  • Trường nhận được giải “Bạc” của TEF 2017
  • LSBU là trường đại học hiện đại ‘số 1’ về tỷ lệ tốt nghiệp
  • Được vinh danh là Đại học Khởi nghiệp của năm 2016
  • Thực tập tại các công ty hàng đầu như Goldman Sachs & KPMG