48 khóa học Khoa học Xã hội và Truyền thông tại Florida International University

usa

2425

45

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Anthropology/Sociology (BA) - Anthropology

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020, 11 Tháng Một 2021

US$10,376.00 (240,515,680 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Anthropology/Sociology (BA) - Sociology

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020, 11 Tháng Một 2021

US$10,376.00 (240,515,680 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Art (BFA) - Digital Arts

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020, 11 Tháng Một 2021

US$18,566.00 (430,359,880 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Combined BA/MA in Economics

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - nhiều lựa chọn

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020, 11 Tháng Một 2021

US$18,566.00 (430,359,880 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Combined Latin American and Caribbean Studies MA/Doctor of Philosophy (PhD) in International Rela ...

6 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - UP TO 30 CREDITS COMPLETED AS PART OF THE M.A. IN MALACS WILL BE COUNTED TOWARD THE 75 CREDIT PH.D. IN INTERNATIONAL RELATIONS.

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020, 11 Tháng Một 2021

US$18,030.00 (417,935,400 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Communication (BS) - Broadcast Media

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020, 11 Tháng Một 2021

US$18,566.00 (430,359,880 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Communication (BS) - Journalism

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020, 11 Tháng Một 2021

US$18,566.00 (430,359,880 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Communication Arts (BA) - Art and Performance

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020, 11 Tháng Một 2021

US$18,566.00 (430,359,880 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Communication Arts (BA) - Design Studies

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020, 11 Tháng Một 2021

US$18,566.00 (430,359,880 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Communication Arts (BA) - Organizational Communication Studies

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020, 11 Tháng Một 2021

US$18,566.00 (430,359,880 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Crime Science (BS)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020, 11 Tháng Một 2021

US$18,566.00 (430,359,880 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Criminal Justice (BS)

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020, 11 Tháng Một 2021

US$18,566.00 (430,359,880 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

FIU nằm trong top 100 trường đại học hàng đầu tại Mỹ theo đánh giá của U.S News & World Report năm 2018.

  • Xếp hạng trong số 10 trường đại học quy mô nhất nước Mỹ
  • Gần 54.000 sinh viên đến từ 140 quốc gia
  • Sinh viên có thể học trực tuyến thông qua FIU Online
  • Thư viện ấn tượng với quy mô hơn 1 triệu đầu sách