58 khóa học Y tế và sức khỏe tại Florida International University

usa

1825

43

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Bachelor of Arts (B.A.) in Psychology

22 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Một 2020, 24 Tháng Tám 2020

US$18,566.00 (430,220,635 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Health Services Administration (BHSA)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM OF 120 SEMESTER HOURS

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Một 2020, 24 Tháng Tám 2020

US$18,566.00 (430,220,635 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Science (B.S.) in Dietetics and Nutrition

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM OF 120 SEMESTER HOURS

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Năm 2020

US$18,566.00 (430,220,635 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science (BSN) in Nursing Veterans

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM OF 120 SEMESTER HOURS

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Một 2020, 24 Tháng Tám 2020

US$43,321.00 (1,003,855,873 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science in Nursing (BSN)

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 học kỳ

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020

US$37,751.00 (874,785,048 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science Nursing (RN to BSN)

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 120 CREDITS (3 SEMESTERS)

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Một 2020, 11 Tháng Năm 2020, 24 Tháng Tám 2020

US$18,566.00 (430,220,635 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Science Recreation and Sport Management: Pre-Recreational Therapy/Adaptive Recreation ...

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Một 2020, 11 Tháng Năm 2020, 24 Tháng Tám 2020

US$18,566.00 (430,220,635 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

BSN-to-PhD in Nursing (Bachelor of Science in Nursing to PhD - Doctor of Philosophy in Nursing)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4.5 - 5 YEARS

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Một 2020, 24 Tháng Tám 2020

US$114,254.00 (2,647,550,815 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Combined Master of Public Health in Health Policy and Management/Doctor of Philosophy (Ph.D.) in ...

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 6 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Một 2020, 24 Tháng Tám 2020

US$18,030.00 (417,800,175 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Medicine (MD)

1 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Bảy 2020

US$62,739.00 (1,453,819,478 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Nursing Practice (DNP)

Bằng tiến sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 6 học kỳ

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Một 2020, 24 Tháng Tám 2020

US$12,816.00 (296,978,760 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Doctor of Nursing Practice (DNP) - Nurse Anesthetist

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 100

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Một 2020, 24 Tháng Tám 2020

US$18,030.00 (417,800,175 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

FIU nằm trong top 100 trường đại học hàng đầu tại Mỹ theo đánh giá của U.S News & World Report năm 2018.

  • Xếp hạng trong số 10 trường đại học quy mô nhất nước Mỹ
  • Gần 54.000 sinh viên đến từ 140 quốc gia
  • Sinh viên có thể học trực tuyến thông qua FIU Online
  • Thư viện ấn tượng với quy mô hơn 1 triệu đầu sách