11 khóa học Âm nhạc tại Florida International University

usa

2242

44

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Bachelor of Arts in Music

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM OF 120 SEMESTER HOURS

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020

US$18,566.00 (431,445,991 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Music - Instrumental Performance

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM OF 120 SEMESTER HOURS

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020

US$18,566.00 (431,445,991 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Music in Music Composition

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM OF 120 SEMESTER HOURS

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020

US$18,566.00 (431,445,991 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Music in Music Technology

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM OF 120 SEMESTER HOURS

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020

US$18,566.00 (431,445,991 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Music in Vocal Performance

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM OF 120 SEMESTER HOURS

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020

US$18,566.00 (431,445,991 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Music in Music Business

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 36 giờ

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020

US$18,030.00 (418,990,155 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Music in Music Technology

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 36 giờ

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020

US$18,030.00 (418,990,155 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Music in Piano Performance

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - APPLIED PIANO (36 CREDIT HOURS)

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020

US$18,030.00 (418,990,155 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Music in Keyboard

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM OF 120 SEMESTER HOURS

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020

US$18,566.00 (431,445,991 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Music Degree with a Concentration in Conducting

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 36 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020

US$18,030.00 (418,990,155 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Music in Composition

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 36 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020

US$18,030.00 (418,990,155 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

FIU nằm trong top 100 trường đại học hàng đầu tại Mỹ theo đánh giá của U.S News & World Report năm 2018.

  • Xếp hạng trong số 10 trường đại học quy mô nhất nước Mỹ
  • Gần 54.000 sinh viên đến từ 140 quốc gia
  • Sinh viên có thể học trực tuyến thông qua FIU Online
  • Thư viện ấn tượng với quy mô hơn 1 triệu đầu sách