COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

12 khóa học Khoa học Môi trường tại Florida International University

usa

2314

39

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Chemistry (BA) - Environmental Chemistry

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Một 2021

US$18,566.00 (430,313,465 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Environmental Engineering (BS)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 127 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Một 2021

US$18,566.00 (430,313,465 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Environmental Studies (BS)

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Một 2021

US$18,566.00 (430,313,465 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Graduate Certificate in Environmental Studies

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 15

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Một 2021

US$18,030.00 (417,890,325 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Graduate Certificate in Water, Environment and Development Studies

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 15

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Một 2021, 10 Tháng Năm 2021

US$18,030.00 (417,890,325 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Master of Landscape Architecture (MLA)

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 YEAR / 2 YEARS / 3 YEARS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2021

US$18,030.00 (417,890,325 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Master of Public Health - Concentration in Environmental Health Sciences

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 45 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Một 2021

US$18,030.00 (417,890,325 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Master of Science in Environmental Engineering

5 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 30

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Một 2021

US$18,030.00 (417,890,325 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

MS in Environmental Studies

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 36

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Một 2021

US$18,030.00 (417,890,325 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Professional Science Master's in Environmental Policy and Management

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 36 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2021

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Sustainability and the Environment (BA)

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Một 2021

US$18,566.00 (430,313,465 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Doctor of Philosophy (PhD) in Public Health - Environmental Health Sciences

1 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - MINIMUM OF 75 CREDIT HOURS BEYOND THE BACCALAUREATE

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Một 2021

US$18,030.00 (417,890,325 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

FIU nằm trong top 100 trường đại học hàng đầu tại Mỹ theo đánh giá của U.S News & World Report năm 2018.

  • Xếp hạng trong số 10 trường đại học quy mô nhất nước Mỹ
  • Gần 54.000 sinh viên đến từ 140 quốc gia
  • Sinh viên có thể học trực tuyến thông qua FIU Online
  • Thư viện ấn tượng với quy mô hơn 1 triệu đầu sách