COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

7 khóa học Tâm lý học tại Florida International University

null

2362

42

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Doctor of Philosophy (PhD) in Clinical Science in Child and Adolescent Psychology

12 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 75

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020

US$18,030.00 (417,845,250 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Doctor of Philosophy (PhD) in Cognitive Neuroscience

4 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 75

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020

US$18,030.00 (417,845,250 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Doctor of Philosophy (PhD) in Industrial/Organizational Psychology

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - MINIMUM OF 75 SEMESTER CREDITS OF GRADUATE WORK BEYOND THE BACCALAUREATE

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020

US$18,030.00 (417,845,250 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Doctor of Philosophy (PhD) in Legal Psychology

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 75

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020

US$18,030.00 (417,845,250 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Graduate Certificate in Cognitive Neuroscience

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 15

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020, 11 Tháng Một 2021, 10 Tháng Năm 2021

US$18,030.00 (417,845,250 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

MS in Professional Counseling Psychology

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 60

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020

Hạn nộp đơn

15 February 2021

US$18,030.00 (417,845,250 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Psychology (BA)

13 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Tám 2020, 11 Tháng Một 2021

US$18,566.00 (430,267,050 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

FIU nằm trong top 100 trường đại học hàng đầu tại Mỹ theo đánh giá của U.S News & World Report năm 2018.

  • Xếp hạng trong số 10 trường đại học quy mô nhất nước Mỹ
  • Gần 54.000 sinh viên đến từ 140 quốc gia
  • Sinh viên có thể học trực tuyến thông qua FIU Online
  • Thư viện ấn tượng với quy mô hơn 1 triệu đầu sách