COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

10 khóa học Công tác xã hội tại Oxford Brookes University

uk

1560

35

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Khóa học tiếng Anh

Early Childhood Studies BA (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Chín 2021

£14,300.00 (433,588,461 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Education – Understanding and Managing SEMH Difficulties PGCert

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 12 tháng

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

£4,740.00 (143,720,930 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Management in Health and Social Care MSc or PGDip or PGCert

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020, 18 Tháng Một 2021

£14,500.00 (439,652,635 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Nursing (Adult and Mental Health) MSci (Hons)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Chín 2021

£14,500.00 (439,652,635 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Nursing (Mental Health) - Pre-Registration MSc or PGCert

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

£14,500.00 (439,652,635 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Nursing (Mental Health) BSc (Hons)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Chín 2021

£14,500.00 (439,652,635 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Social Work BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Chín 2021

£14,300.00 (433,588,461 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Social Work MA or PGDip

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

£14,500.00 (439,652,635 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Early Childhood Studies (Top-Up) (Wiltshire College and University Centre, Trowbridge Campus) BA ...

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

£9,270.00 (281,074,478 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Education - SEND (Special Educational Needs and Disabilities) MA

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

£14,200.00 (430,556,374 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Thành tích tốt nghiệp xuất sắc, với hơn 95% sinh viên Oxford Brookes tìm được việc làm hoặc học lên cao trong vòng 6 tháng sau tốt nghiệp.

  • Trường đại học hiện đại hàng đầu Vương quốc Anh (theo QS)
  • Thành phố đại học an toàn #8 UK (Complete University Guide)
  • Đầu tư phát triển 220 triệu bảng Anh từ 2015 đến 2025
  • Tọa lạc tại thành phố Oxford, cách London một giờ di chuyển