11 khóa học Công tác xã hội tại Oxford Brookes University

uk

1507

20

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Khóa học tiếng Anh

Early Childhood Studies (Top-Up) (Wiltshire College and University Centre, Trowbridge Campus) BA ...

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£9,270.00 (281,082,644 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Early Childhood Studies BA (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

£13,900.00 (421,472,357 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Education - SEND (Special Educational Needs and Disabilities) MA

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£13,730.00 (416,317,659 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Management in Health and Social Care MSc

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Nursing (Adult and Mental Health) MSci (Hons)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

£14,800.00 (448,761,934 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Nursing (Mental Health and Child) MSci (Hons)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

£14,800.00 (448,761,934 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Nursing (Mental Health) BSc (Hons)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

£14,800.00 (448,761,934 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Nursing, Mental Health (pre-registration) MSc / PGCert

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£14,080.00 (426,930,272 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Social Work BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

£13,900.00 (421,472,357 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Social Work MA

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£14,050.00 (426,020,620 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Social Work PGDip

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£14,050.00 (426,020,620 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Thành tích tốt nghiệp xuất sắc, với hơn 95% sinh viên Oxford Brookes tìm được việc làm hoặc học lên cao trong vòng 6 tháng sau tốt nghiệp.

  • Trường đại học hiện đại hàng đầu Vương quốc Anh (theo QS)
  • Thành phố đại học an toàn #8 UK (Complete University Guide)
  • Đầu tư phát triển 220 triệu bảng Anh từ 2015 đến 2025
  • 94% chương trình nghiên cứu được quốc tế công nhận