COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

37 khóa học Kinh doanh tại Oxford Brookes University

uk

1177

18

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Khóa học tiếng Anh

Business and Enterprise (Activate Learning - City of Oxford College) FdA

1 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

£9,270.00 (294,417,090 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Business and Enterprise (Top-Up) (Activate Learning - City of Oxford College) BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

£9,270.00 (294,417,090 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Business and Law BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Chín 2022

£14,900.00 (473,227,038 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Business and Management (Top-Up) BA (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2022

£14,100.00 (447,818,875 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Business and Management BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2022

£14,100.00 (447,818,875 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Business and Management Practice (Abingdon and Witney College) BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

£9,270.00 (294,417,090 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Business and Management Practice (Abingdon and Witney College) FdA

1 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

£9,270.00 (294,417,090 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Business and Management Practice (Solihull College and University Centre) BA (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

Business and Management Practice (Solihull College and University Centre) FdA

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

Business and Management Practice (Top-Up) (Abingdon and Witney College) BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

£9,270.00 (294,417,090 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Business and Management Practice (Top-Up) (Solihull College - Blossomfield campus) BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

Business and Management Practice (Top-up) (Wiltshire College and University Centre - Chippenham C ...

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

£9,270.00 (294,417,090 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường Oxford Brookes University

Thành tích tốt nghiệp xuất sắc, với hơn 95% sinh viên Oxford Brookes tìm được việc làm hoặc học lên cao trong vòng 6 tháng sau tốt nghiệp.

  • Trường đại học hiện đại hàng đầu Vương quốc Anh (theo QS)
  • Thành phố đại học an toàn #8 UK (Complete University Guide)
  • Đầu tư phát triển 220 triệu bảng Anh từ 2015 đến 2025
  • Tọa lạc tại thành phố Oxford, cách London một giờ di chuyển