COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

324 khóa học tại Oxford Brookes University

uk

1376

28

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Khóa học tiếng Anh

Accounting and Economics BSc (Hons)

11 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Chín 2022

£14,900.00 (496,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Accounting and Finance BSc (Hons)

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Chín 2022

£14,900.00 (496,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Accounting and Finance MSc

8 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

£15,900.00 (530,000,000 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Advanced Computer Science MSc or PGDip or PGCert

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

£16,300.00 (543,333,333 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Animal Behaviour and Welfare (Abingdon and Witney College) BSc (Hons)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

£9,270.00 (309,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Animal Behaviour and Welfare (Abingdon and Witney) FdSc

10 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

£9,270.00 (309,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Animal Behaviour and Welfare (Solihull College and University Centre) BSc (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

£9,270.00 (309,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Animal Behaviour and Welfare (Solihull College and University Centre) FdSc

1 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

£9,270.00 (309,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Animal Biology and Conservation BSc (Hons)

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Chín 2022

£15,500.00 (516,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Animal Therapy and Rehabilitation (Abingdon and Witney College) FdSc

1 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

£9,270.00 (309,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Animal Therapy and Rehabilitation (Top Up) (Abingdon and Witney College) BSc

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

£9,270.00 (309,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Anthropology BSc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Chín 2022

£14,600.00 (486,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường Oxford Brookes University

Thành tích tốt nghiệp xuất sắc, với hơn 95% sinh viên Oxford Brookes tìm được việc làm hoặc học lên cao trong vòng 6 tháng sau tốt nghiệp.

  • Trường đại học hiện đại hàng đầu Vương quốc Anh (theo QS)
  • Đầu tư phát triển 220 triệu bảng Anh từ 2015 đến 2025
  • 94% công trình nghiên cứu được quốc tế công nhận
  • Tọa lạc tại thành phố Oxford nổi tiếng, cách London 1 giờ