40 khóa học Tư vấn Hướng nghiệp tại TAFE Queensland

australia

3288

40

Khóa học tiếng Anh

Advanced Diploma of Electronics and Communications Engineering

17 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Hai 2021

A$12,500.00 (211,983,759 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Advanced Diploma of Engineering Technology - Electrical

14 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Hai 2021

A$12,400.00 (210,287,889 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Certificate III in Early Childhood Education and Care

61 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Một 2021

A$6,200.00 (105,143,944 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Certificate III in Fitness

25 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 6 tháng

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Certificate III in Information, Digital Media and Technology

14 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 6 tháng

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Certificate III in Information, Digital Media and Technology / Diploma of Website Development

2 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Certificate III in Patisserie

17 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Một 2021

A$14,400.00 (244,205,290 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Certificate III in Patisserie / Diploma of Hospitality Management

2 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Một 2021

A$14,900.00 (252,684,640 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Certificate IV in Accounting and Bookkeeping / Diploma of Accounting

1 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Một 2021

A$14,400.00 (244,205,290 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Certificate IV in Adult Tertiary Preparation

17 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 6 tháng

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Certificate IV in Commercial Cookery

115 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Certificate IV in Commercial Cookery / Diploma of Hospitality Management

8 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Một 2021

A$14,000.00 (237,421,810 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Gần 86% sinh viên tốt nghiệp từ TAFE Queensland tìm được công việc phù hợp hoặc học lên cao sau khi hoàn thành khóa học.

  • Được giảng dạy bởi chuyên gia từ nhiều lĩnh vực khác nhau
  • TAFE đạt tỉ lệ hài lòng của sinh viên lên đến 87%
  • Tăng cường hợp tác giữa TAFE với các doanh nghiệp toàn cầu
  • Làm việc cùng các tổ chức chính phủ và công ty đa quốc gia