2 khóa học Đa phương tiện tại TAFE Queensland

australia

3938

59

Khóa học tiếng Anh

ICT50415 Diploma of Information Technology Networking / ICT30115 Certificate III in Information, ...

3 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1 YEAR FOR DIPLOMA OF INFORMATION TECHNOLOGY NETWORKING AND 6 MONTHS FOR CERTIFICATE III IN INFORMATION, DIGITAL MEDIA AND TECHNOLOGY

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Một 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

ICT50615 Diploma of Website Development / ICT30115 Certificate III in Information, Digital Media ...

14 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1 YEAR (DIPLOMA); 6 MONTHS (CERTIFICATE III)

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Một 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Gần 86% sinh viên tốt nghiệp từ TAFE Queensland tìm được công việc phù hợp hoặc học lên cao sau khi hoàn thành khóa học.

  • Được giảng dạy bởi chuyên gia từ nhiều lĩnh vực khác nhau
  • TAFE đạt tỉ lệ hài lòng của sinh viên lên đến 87%
  • Tăng cường hợp tác giữa TAFE với các doanh nghiệp toàn cầu
  • Làm việc cùng các tổ chức chính phủ và công ty đa quốc gia